Wil je het vuur van je liefde voor je partner aanwakkeren?
Er is een aanstekelijke manier om aan je relatie te bouwen!

Kies voor een (nog) betere relatie

‘Een weg voor samen’ biedt je een week­end aan waarin je elkaar als part­ners echt ont­moet. ‘Een weg voor samen’ is de nieuwe naam voor Mar­riage Encounter. Marriage Encounter betekent let­ter­lijk ‘Ont­moet­ing in het huwelijk’. Met een week­end ‘een weg voor samen’ onder­houd je je relatie. Je voorkomt of door­breekt het “gewone” dat zomaar kan ontstaan bin­nen een relatie of huwelijk. Volg samen een week­end, waarin er tijd is om echt aan­dacht te hebben voor elkaar. Tijd om met elkaar te praten, naar elkaar te luis­teren en te merken hoeveel je voor elkaar betekent. Gun elkaar de ervar­ing van het op een andere manier com­mu­niceren dan je gewend bent. Zo’n week­end is voor veel deel­ne­mers een nieuw begin gewor­den. Jul­lie enige inzet daar­voor is het kiezen voor elkaar en de over­tuig­ing dat je liefde kan groeien. Je praat samen over je relatie, je bouwt aan jul­lie relatie lei­dend tot nieuw élan, nieuwe energie, nieuw vuur. Het werkt aansteke­lijk!

Speciaal voor mannen
die nog aarzelen
kijk hier.

Onder elke goede relatie schuilt een betere!

Benieuwd? Klik hier om verder te lezen.